Σέρρες: Απαγορεύεται το ψάρεμα στη λίμνη Κερκίνη από σήμερα – Τι αναφέρει η σχετική απόφαση

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου καθορίστηκε η χρονική περίοδος απαγόρευσης ενάσκησης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη Κερκίνη από 01-04-2024,   ώρα 08:00 π.μ.  έως  20-05-2024, ώρα 08:00 π.μ.

  Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, προς προστασία της αναπαραγωγής τους στη λίμνη Κερκίνη, στους λιμναίους σχηματισμούς  και σε όλα τα ρέοντα ύδατα όπως ποτάμια, χείμαρρους, κανάλια κ.λ.π. που καταλήγουν άμεσα στις λίμνες και σε απόσταση 1.000 (χιλίων) μέτρων από το σημείο εκβολής τους σε αυτές (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).

Με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών, επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη λίμνη Κερκίνη όλων των αλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, μηχανή, κουπιά κ.λ.π.), και η συγκέντρωσή τους στη ξηρά σε προκαθορισμένες   θέσεις.

Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

Αρμόδιοι για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές  και οι Δασικές  Υπηρεσίες στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, ενώ επισημαίνεται ότι οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το βρήκατε ενδιαφέρον? Κοινοποιήστε το!
fb-share-icon